OFERTA NA TRANSPORT SANITARNY DLA PRZYCHODNI POZ

– BEZPŁATNY TRANSPORT SANITARNY W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ
– BEZPŁATNE SZKOLENIA MEDYCZNE DLA PERSONELU PRZYCHONI POZ

RedMedic Ratownictwo Medyczne oferuje Państwu kompleksową obsługę transportu sanitarnego dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) działających na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Do dyspozycji przychodni oddajemy flotę nowoczesnych samochodów sanitarnych typu S,P,T. Duża liczba ambulansów, kompetentny i doświadczony personel oraz nowoczesne całodobowe centrum dyspozytorskie zapewnią bezpieczny i profesjonalny transport w przypadku każdego zgłosznia.

Warunkiem nawiązania współpracy z naszą firmą i skorzystania z usług finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest wypełnienie deklaracji, którą można pobrać >tutaj< i przesłanie dwóch egzemplarzy do siedziby Firmy.

Oświadczenie o objęciu opieką – transport sanitarny.

Wszystkie wyjazdy naszych samochodów są monitorowane i archiwizowane w systemie. Dzięki temu mają Państwo możliwość kontroli dokonywanych zgłoszeń i uzyskania niezbędnych zestawień transportowych.

W naszych ambulansach na co dzień dyżury pełnią Ratownicy Medyczni, którzy oprócz wykonania transportu chorych mogą także podjąć medyczne czynności ratunkowe w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Dla placówek współpracujących z nami oferujemy możliwość uzyskania dodatkowych rabatów na transport komercyjny (dla pacjentów zadeklarowanych w danej przychodni). Warunki ustalane są indywidualnie.

Nasze karetki spełniają wymogi typu S dla Specjalistycznych Zespołów Ratownictwo Medycznego.

Deklarujemy, iż RedMedic Ratownictwo Medyczne spełnia wszelkie warunki stawiane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla świadczeniodawców realizujących świadczenia transportu sanitarnego, zarówno dotyczące personelu jak i pojazdów realizujących wyjazdy.

OFERTA SZKOLENIOWA – GRATIS!!!
Dla pracowników medycznych GRATIS!

Jeśli zdecydują się Państwo na współpracę z naszą firmą, zobowiązujemy się do przeszkolenia Państwa personelu medycznego 1 raz w ciągu roku. Indywidualnie dopracowane programy szkoleniowe pozwalają nam na realizację kursu dla każdej z medycznych grup zawodowych.

SZCZEGÓŁY REALIZACJI PAKIETÓW

SZKOLENIE
Szkolenie rozpoczyna krótki wykład z wykorzystaniem filmów i prezentacji multimedialnych. Po zakończeniu wykładów realizowane są zaawansowane ćwiczenia w małych grupach szkoleniowych.

SPRZĘT
Podczas naszej praktyki edukacyjnej zgromadziliśmy najwyższej jakości sprzęt szkoleniowy i symulacyjny jaki jest dostępny na rynku. Nowoczesny, skomputeryzowany sprzęt gwarantuje zadowolenie kursantów oraz doskonałe wyniki edukacyjne.

ZAŚWIADCZENIA i PROTOKÓŁ
Na zakończenie wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują imienne Zaświadczenie Ukończenia Kursu, z programem szkolenia na odwrocie zaświadczenia. Dokument ten, potwierdza nabycie kwalifikacji oraz stanowi wartość prawną przy ewentualnej kontroli pracodawcy. Po kursie przekazujemy Państwu protokół szkolenia, z imienną listą osób, które go ukończyły, podpisami kadry instruktorskiej i wykazem zrealizowanych tematów.

Dodatkowo oferujemy możliwość przeszkolenia bezpłatnie jednej osoby z Państwa personelu z zakresu ALS lub ITLS:

  • Advance Life Support– ALS (ZAAWANSOWANE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U OSÓB DOROSŁYCH)
  • International Trauma Life Support – ITLS (ZAAWANSOWANE ZABIEGI RATUJĄCE ŻYCIE W OBRAŻENIACH CIAŁA W OPIECE PRZEDSZPITALNEJ)

Więcej informacji na temat tych szkoleń otrzymacie Państwo dzwoniąc pod numer  736669500 wew3.